حل مشکلات اقتصادی و بیکاری بدون اصلاح نظام بانکی ممکن نیست

۶۵۷
بخش قابل توجهی از مطالبات بانک های ما از سرمایه داران کلان است، تسهیلات در اختیار گردن کلفت ها قرار می گیرد و واحدهای کوچک دادشان به جایی نمی رسد، نباید این طور باشد،باید نظام و سیستم بانکی در اختیار توده مردم باشد تا کار و تولید رونق گیرد
  • ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۵