آثار عزاداری اباعبدالله الحسین علیه السلام

۱۲۶,۳۷۳

امام صادق علیه السلام به مسمع بن عبد الملک فرمود: تو اهل بصره هستی آیا به زیارت امام حسین علیه السلام می روی؟

عرض کرد: نه. زیرا من انسان شناخته شده ای هستم و اگر چنین کنم با خبر می شوند و برای من مشکل ساز می شود.

حضرت سوال کردند: آیا برای او مجلس عزا می گیری و گریه هم می کنی؟

عرض کرد: آری.

در این حال هم امام صادق علیه السلام گریست و هم او.

بعد امام صادق علیه السلام به او بشارت دارد که هنگامی که از دنیا می روی آباء من بر بالین تو حاضر می شوند و به ملک الموت سفارش می کند که با تو با محبت و رأفت رفتار کنند.