پاسخ به شبهات ایجاد شده از سوی فرقه ها در مورد خاتمیت

۵۵۳

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مد ظله)آیه 40 از سوره احزاب این آیه روشن ترین ایه خاتمیت پیغمبر در قران است یعنی او آخرین پیامبر خداست و بعد او پیامبری نمی آید پاسخ به شبهه خاتم الانبیا خاتم رسولان نیست و ...