اهتمام ویژه معظم له به حضور در کلاس و رعایت حق شاگردان

۶۱۴

اهتمام ویژه معظم له به حضور در کلاس و رعایت حق شاگردان

 
این فیلم به وضوح و مستند، اهتمام ویژه معظم له به حضور در کلاس و رعایت حق شاگردان را نشان می دهد رابطه استاد و شاگردی حاکم بر دروس حوزه علمیه جهان تشیع را تبین کرده و لحن و تواضع یک استاد اخلاق را به تصویر می کشد.