رعایت حق شاگردان

۹۷۵

اهتمام ویژه حضرت آیت الله مکارم شیرازی به حضور در کلاس و رعایت حق شاگردان

این فیلم به وضوح و مستند، اهتمام ویژه معظم له به حضور در کلاس و رعایت حق شاگردان را نشان می دهد، رابطه استاد و شاگردی حاکم بر دروس حوزه علمیه جهان تشیع را تبیین کرده و لحن و تواضع یک استاد اخلاق را به تصویر می کشد.