ولایت حاکم (ولایت فقیه) هم دلیل لفظی دارد هم دلیل لبی

۶۱۷

ولایت حاکم (ولایت فقیه) هم دلیل لفظی دارد هم دلیل لبی

 
سید الاستاد خوئی معتقد است ولایت حاکم دلیل لفظی ندارد دلیل لبی دارد عرض ما (حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی دام ظله العالی)این است هم دلیل لفظی دارد هم دلیل لبی