حاکم شرع می تواند تجارت اموال غیب و قصر را نیز بکند؟

۴۳۲

حاکم شرع می تواند تجارت اموال غیب و قصر را نیز بکند؟

جواب اشکال اینکه گفته اند کار حاکم شرع فقط حفظ است نه ورود در معاملات ولکن این حرف درست نیست.


***نکته: دقت کنید این کلیپ از درس خارج معظم له بریده شده و مخاطب طلاب سطوح عالی حوزه هستند و بحث فنی و تخصصی فقهی است و اگر کسی اخر مطلب را گوش ندهد نظر معظم له را برعکس می فهم***

  • ۲۲ شهریور ۱۳۹۷