ورشکسته واقعی از زبان پیامبر مومن حواست را جمع کن!

۱,۴۹۹

یک‌وقت پیامبر صلی الله علیه و آله سؤال کردند: مسلمانان! مَنِ المُفلِس؟ ورشکسته کیست؟

عرض کردند: «یا رسول‌الله! مَن لا دِرهَمَ وَ لا دینارَ لَه»

مفلس کسی است که نه طلا دارد و نه نقره؛ نه دینار دارد و نه درهم.

رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: این مفلس واقعی نیست. ورشکسته واقعی کسی است که در دنیا حجش را رفته، نمازهایش را خوانده، واجباتش را انجام داده و واجب زمین‌مانده در کارنامه‌اش نیست.

او را موقف حساب می‌آورند. می‌بینند در این کارنامه غیبت و تهمت نیز زیاد رده است.

قانون تسویه‌حساب در روز قیامت همین است که می‌گویم در قیامت به آن می‌رسید.

خدا نکند در قیامت کسی بدهکار شود. آنجا دیگر نه پول هنری دارد و نه ملک ارزشی دارد. آنجا وجه رایج، عمل است.

 طلبکاران می‌گویند: آقا یا خانم فلانی را بگیرید. این فرد به ما تهمت زد، عیبت ما را کرد، آبروی ما را برد.

قانون تسویه‌حساب این است: از واجبات و اعمال نیک آن‌طرف برمی‌دارند و در نامه اعمال طرف مقابل می‌گذارند.

دومی می‌آید. سومی می‌آید. چهارمی می‌آید.

رسول‌الله صلی‌الله علیه و آله فرمود: وای بر حال کسی که اعمال خیرش برود و هنوز طلبکار داشته باشد. یک‌دفعه می‌بینید کسی که نماز قضا و حج ترک شده نداشت و نماز شب خوان بود به خاطر غیبت‌ها و تهمت و افتراها و زبان بی استقامت، نامه اعمالش پر از گناه می‌شود و آن‌وقت می‌گویند او را به جهنم ببرید.

رسول‌الله صلی الله علیه و آله می‌فرماید: ورشکسته واقعی چنین کسی است.

مؤمن! حواست را جمع کن!

روز یازدهم در سرزمین مقدس منا همین امسال، بنده در خیمه نشسته بودم. دیدم آقایی تهرانی پشت خیمه نمایندگان آیت‌الله‌العظمی مکارم آمده بود و بلندبلند داشت توهین می‌کرد. می‌گفت: این آیت‌الله مکارمی که تجارت شکر در دست او است. به این‌ها بگویید چرا این کارها را می‌کنید؟ دامادش مدلل چنین کاری کرده است.

من خیلی ناراحت شدم. آمدم بلند شوم به سمت او بروم. فرزند ما جناب آقای شیخ محمدحسین گفت من با او صحبت می‌کنم.

به او گفت: آقای محترم چه می‌گویی؟ حاجی حج به کمر زده، سرزمین مقدس منا روز یازدهم دارد افترا و تهمت به مرجع تقلید می‌زند.

گفت: خود آیت‌الله‌العظمی مکارم نامه نوشتند که نه من و نه هیچ‌کدام از منسوبین من در امر تجارت شکر نبودیم.

گفت: حالا می‌گویند.

می‌گویند؟

البته این چیز عجیبی نیست. مردم! به امامتان امیرالمؤمنین علیه‌السلام گفتند تارک الصلوه.

بعد می‌گویید: تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها؟

به آن مرد شامی گفتند: علی کشته شد.

گفت: کجا

گفتند: کوفه

گفت: کجای کوفه؟

گفتند: مسجد کوفه

گفت: کجای مسجد کوفه؟

گفتند: محراب مسجد کوفه

گفت: علی در محراب مسجد کوفه چه می‌کرده؟

گفتند: نماز می‌خواند.

گفت: مگر علی نماز می‌خواند؟

وقتی پشت سر امیرالمؤمنین علیه‌السلام این‌طور حرف می‌زنند پشت سر مراجع و مقام معظم رهبری چنین حرف‌هایی زدن عجیب نیست.

مردم! ایمانمان را خراب نکنیم.

آقای شیخ محمدحسین به این آقا گفت: اصلاً آیت‌الله‌العظمی مکارم دامادی بنام «مدلل» ندارد.

گفت: شما خبر ندارید.

گفتم: مرد حسابی! من مطلعم. ایشان یک داماد در اصفهان دارد بنام آقای مشکات. این مدلل کیست که تو درآوردی؟

مصر هم بود و پافشاری می‌کرد.

این هم حاجی ما.

شما می‌خواهید این حج نتیجه داشته باشد؟ ادعای دیانت هم داریم؟