آرامش

۱,۳۸۸

حدیث اخلاقی  در مورد آرامش

پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله والسلم  «ان‌اللَّه بحکمه و فضله جعل الرَوْح والفرح فی‌الیقین و الرّضاء و جعل الهم و الحزن فی الشک و السخط»

خداوند به مقتضای حکمتش و فضلش آرامش و شادی را در یقین و رضایت خداوند قرار داده است و حزن و غم را در تردید و خشمگین بودن از حوادث قرار دارد .

(نهج الفصاحه)

اکثر بیماری ها بر اثر استرس و نداشتن آرامش

ایمان و یقین به خدا هم برای آرامش در اخرت و هم آرامش در دنیا می باشد .