مصیبت خوانی حضرت زهرا برای ناشنوایان

۷۵۴

مصیبت خوانی حضرت زهرا برای ناشنوایان
کاری از گروه جهادی تبلیغی بلیغ تحت اشراف پایگاه اطلاع رسانی دفتر حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (مدظله)

  • ۲۵ بهمن ۱۳۹۷