تواضع در علم

۸۵

رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: تواضعوا لمن‌ تعلّمون منه و تواضعوا لمن‌ تعلّمونه و لا تكونوا جبابرة العلماء.[1]

یعنی هم شاگرد باید در مقابل استاد تواضع کند و هم استاد در مقابل شاگرد. تواضع در برابر همه خوب است ولی در برابر عالم و متعلم موقعیت دیگری دارد. این یک اخلاق اسلامی است که برای پیشرفت کار موثر است.

  • ۰۵ آذر ۱۳۹۸