شبکه ماهواره ای ولایت عیسی مسیح علی نبینا و آله و علیه السلام

۹۹۸

شبکه ماهواره ای ولایت 
کلیپی زیبا از آیه قران در مورد حضرت عیسی مسیح و داستانی زیبا واقع شده بین حضرت عیسی و خداوند و فرا گرفتن نورهمراه با اندوه او را  و کتاب نورانی انجیل توسط فرشته خدا بر قلبش نازل شدن
پس روح القدس عیسی را بجانب شرقی برد در آن خلوت خاموش عیسی جهل شب و چهل روز به عبادت و روزه پرداخت بعد از آن معجزات خدا بدست او نمایان شد بعد از آن در فیلم با بیانی از زندگی او آشنا می شوید