هشدار نسبت به کاهش سرانه مطالعه

۳۷۷

مسئله کتاب به مشکل مهمی برخورد کرده و کتاب‌خوان کم شده است؛ و این موضوع عوامل مختلفی دارد. یکی از آن‌ها افزایش رجوع جوانان به فضای مجازی است؛ متأسفانه برخی روزانه هشت ساعت با تلفن همراه کار می‌کنند.

هر اندازه کتاب‌خوان در جامعه کاهش یابد، به همان میزان جامعه به عقب بازمی‌گردد.

  • ۲۴ آبان ۱۴۰۰