بیان عقاید اصیل اسلامی

۲,۰۰۸

بیان عقاید اصیل اسلامی و مخصوصا عقاید پیروان مکتب اهل بیت علیهم السلام خالی از نارسایی ها استناد تمام مطالب تقریبا به قرآن میباشد.