بيانيه آیت الله العظمی مکارم شیرازی در رابطه با مسأله مهم حج

۱۷,۵۲۹
بايد مسائل مربوط به حرمين شريفين روزى به طور كامل حل شود و آن در صورتى خواهد بود كه گروهى از زبدهترين آگاهان نسبت به مسائل حج از سوى سازمان همكارى اسلامى براى نظارت بر امر حرمين شريفين انتخاب شوند كه عربستان سعودى نيز مىتواند عضوى از آن باشد
  • ۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۵