احکام شرکت - جلسه ۰۸۴ - ۹۵/۱۱/۲۰

۱,۰۱۶
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) می فرماید: ريح‌ الجنّة يوجد من مسيرة خمسمائة عام و لا يجدها من طلب‌ الدّنيا بعمل الآخرة. بوی بهشت از پانصد سال راه به مشام می رسد و کسی که دنیا را با عمل آخرتی طلب کند بوی آن را نمی شنود. تعبیر به اینکه بوی بهشت از راه طولانی می آید و اشخاصی بوی آن را درک نمی کنند این است که این دسته نه تنها وارد بهشت نمی شوند بلکه حتی نزدیک آن هم نمی شوند و فاصله ی بسیار زیادی با بهشت خواهند داشت.
  • ۲۷ بهمن ۱۳۹۵