احکام شرکت - جلسه ۰۹۷ - ۹۵/۱۲/۱۶

۹۴۵
موضوع: قرعه کشیدن در قسمت بحث در مسأله ی سیزدهم از مسائل مربوط به قسمت است و گفتیم ابتدا باید سهام را تعدیل کرد و سپس باید روی آن سهام قرعه کشید.
  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۵