احکام شرکت - جلسه ۱۰۰ - ۹۵/۱۲/۲۱

۱,۳۸۴
موضوع: کسی که باید قرعه بکشد بحث در این بود که آیا قرعه باید از طرف امام و منصوب از طرف او مانند نائب خاص و یا عام امام باشد یا اینکه هر کس می تواند قرعه را جاری کند.
  • ۲۶ اسفند ۱۳۹۵