احکام شرکت - جلسه ۱۰۳ - ۹۵/۱۲/۲۴

۱,۰۱۵
موضوع: مهایات بحث در مسأله ی شانزدهم از مسائل قسمت است که در مورد مهایات است. مهایات به این معنا است که ملکی است مشترک که شرکاء به تناوت از آن استفاده می کنند. جواز اصل مهایات، اجماعی است البته در صورتی که همراه با تراضی طرفین باشد.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶