احکام شرکت - جلسه ۱۰۸ - ۹۶/۰۱/۰۹

۳۶۶
بحث اخلاقی: رسول خدا (ص) در روایتی می فرماید: اتّق‌ اللَّه‌ و لا تحقرنّ‌ من‌ المعروف شيئا و لو أن تُفرغ من دلوك في إناء المستسقي و أن تلقى أخاك و وجهك إليه منبسط. یعنی تقوای الهی پیشه کن و هیچ عمل خیری هرچند کوچک باشد را حقیر مشمار و از آن صرف نظر نکن. سپس پیغمبر اکرم (ص) دو مثال می زند: هرچند یک لیوان آب به دست تشنه ای بدهی و یا اینکه با روی خوش و قیافه ای باز با برادر مسلمانت روبرو شوی.
  • ۲۴ فروردین ۱۳۹۶