احکام شرکت - جلسه ۱۲۶ - ۹۶/۰۲/۱۳

۸۳۲
بحث اخلاقی: پیغمبر اکرم (ص) در حدیثی پنج دستور در مورد نظامت ارائه کرده می فرماید: اغسلوا ثيابكم‌ و خذوا من شعوركم و استاكوا و تزيّنوا و تنظّفوا یعنی لباس های خود را بشویید و موهای اضافی را از سر و صورت بزدائید، مسواک بزنید تا دهانتان بدبو نباشد، لباس مناسب بر تن کنید و خودتان نیز پاکیزه باشید.
  • ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶