زنان در راهپیمایی اربعین

۱,۹۵۸

آیا حضور زنان در زیارت اربعین ضرورتی ندارد؟

چند نکته برای خانم هایی که در سفر اربعین شرکت می‌کنند:

1. تنهایی سفر نکنند.

2. از پوشش مناسب استفاده کنند.

3. به همراه محارم سفر کنند.

4. برای زیارت ساعت های خلوت را انتخاب کنند.