بهشت زیر پای مادران

۱۲,۵۶۳

حضرت فاطمه علیها السّلام فرمودند:

الْزَمْ رِجْلَها، فَإنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ أقْدامِها، و الْزَمْ رِجْلَها فَثَمَّ الْجَنَّةَ؛

همیشه در خدمت مادر و پای بند او باش، چون بهشت زیر پای مادران است و نتیجه آن نعمت‌های بهشتی خواهد بود.

کنزل العمّال، ج 16، ص 462، ح 45443