موشن گرافیک آموزش احکام روزه - مبطلات روزه - قسمت ششم

۷۸,۲۸۵

اگه کسی در حال روزه داری کاملا به زیر آب بره، چه آب مطلق و گوارا مثل آب آشامیدنی و چه آب مضاف یا کثیف مثل آب های گلالود رودخانه ها- بنا بر احتیاط واجب روزش باطل میشه. حتی اگه بدنش هم بیرون از آب بمونه و فقط سرش به صورت کامل زیر آب بره باز بنابر احتیاط واجب روزش باطل میشه.

حتی در روزه های واجب معین، اگه روزه دار برای غسل سرش رو زیر آب ببره،  هم غسلش باطله و باید دوباره غسل کنه و هم روزش باطله و باید قضا کنه و علاوه بر قضا، کفاره هم بر ذمش خواهد بود.

همچنین اگه روزه داری ببینه مسلمانی در حال غرق شدنه و برای نجات اون فرد، به زیر آب بره، باز روزش باطل میشه. البته نجات اون فرد واجبه حتی اگه باعث باطل شدن روزش بشه ولی بعدا باید روزه رو قضا کنه.

اما اگه کسی سهوا سرش زیر آب بره مثل وقتی که کسی ناخاسته داخل آب بیفته یا اینکه کسی فراموش کنه که روزه ست  و سرش رو زیر آب ببره، روزش صحیحه. ولی به محض اینکه متوجه روزه بشه بنابر احتیاط واجب باید سرش رو از آب بیرون بیاره.

البته فرو بردن بدن در آب مشکلی نداره برای همین غواص ها در حال روزه داری می تونن غواصی کنن بشرط اینکه سرشون توی کلاهک غواصی پوشونده بشه. همچنین اگه کسی بخشی از سرش رو زیر آب ببره و بخشی از سرش بیرون آب بمونه باز مشکلی نداره. یا اگه نیمی از سرش رو زیر آب ببره و مرتبه بعد نیمی دیگه از سرش رو زیر آب ببره باز روزش باطل نمیشه. اما باید مواظب بود، موی سر حکم قسمتی از سر رو نداره. یعنی اگه کسی سرش رو زیر آب ببره و فقط موی سرش بیرون آب بمونه روزش اشکال داره.