تشریفات عقد ازدواج

۱,۵۱۶

یکی از شاخه های مردم آزاری این است که دامن می زنند به تشریفات عقد ازدواج و عروسی که سبب می شود عده ای از جوانان نتوانتد ازدواج کنند؛ مهریه های سنگین، جهیزیه های سنگین، تشریفات مجالس جشن سنگین.

یک عده نمی توانند از این مراسمات برگزار کنند مورد آزار قرار می گیرند و نمی توانند ازدواج کنند.

حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی (حفظه الله)