رفع مانع از جادّه مسلمین

۷۸۸

رسول اکرم (صلّی الله علیه وآله وسلّم) می فرمایند:

الإِسلامُ بضْعٌ وسَبْعُونَ بَاباً، أفْضَلُها قَوْلُ لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وأَدْناها إماطَةُ الأذَى عَنِ الطَّرِيقِ

اسلام چند باب دار:د افضل آن توحید است و کم ترین آن رفع مانع از راه مسلمین است.

مرحوم شیخ حر عاملی بابی در این زمینه تاسیس کرده است.