مستند وصال یاران (۱)

۶۸۴

مستند وصال یاران به تدوین لحظات دیدار بین مراجع حوزه علمیه قم می پردازد تا اخوت و برادری و تواضع حاکم بین این علمای اخلاق اعلی الله مقامهم الشریف به تصویر درآید .

  • ۰۶ دی ۱۳۹۷