داعش در اروپا

۳۵۶

خطر داعش در اروپا

خطر داعش به اروپا هم کشیده شده است. ما این عملیات تروریستی را محکوم می کنیم. عکس العمل اروپایی ها : 1- راهپیمایی میلیونی با روسا برای تسکین دل مردم 2- حمله به مساجد مسلمانان برای انتقام  3- قول روزنامه نگارشان برای کشیدن کاریکاتور پیامبر اسلام و پخش آن؛ اگر واقعا میخواهید مقابله کنید ریشه داعش را بزنید با قطع کردن دست کسانی که از این گروه تکفیری تروریستی حمایت میکنند .