لزوم حفظ سنت های اصیل حوزه های علمیه

۳۲۶

لزوم حفظ سنت های اصیل حوزه های علمیه:
یک تفاوتی ما با نظام های آموزشی دنیا داریم، ان شاءالله انگیزه ما برای درس خواندن الهی است، نباید اجازه داد این انگیزه های الهی در حوزه کمرنگ شود.
بسیار دردناک است که در ابتدای سال در یک درس به عنوان مثال هفتاد نفر شرکت می کنند اما در پایان سال به نصف و یا کمتر می رسد، این مساله به هیچ وجه درست نبوده و با رسالت طلبگی سازگار نیست.
اجازه ندهیم امتیازات نظام آموزشی حوزه کمرنگ شود
مطالعه قبل از درس، حضور مستمر در درس، مطالعه بعد از درس و مباحثه از امتیازات منحصر به فرد نظام آموزشی حوزه های علمیه است، نگذارید این امتیازان در حوزه کمرنگ شود.
بزرگان حوزه با همین نظام آموزشی که حتی امتحان هم در آن وجود نداشت به قله های رفیع رسیده اند؛ حوزه با همین نظام آموزشی شیخ طوسی ها، علامه ها و شیخ انصاری ها پرورش داد و این محقق نمی شود مگر این که همان انگیزه و احساس مسؤولیت الهی وجود داشته باشد.