کالای قاچاق

۳۱۷

کالای قاچاق

آوردن اجناس قاچاق و جلوی تولید داخل را گرفتن، صدمه و آزار به مردم است، زیرا باعث تعطیلی کار کارگران و تولیدگران است.

  • ۱۷ فروردین ۱۳۹۸