عزاداری محرم ۱۳۹۸ شمسی (۱)

۷۷۵

تصاویر عزاداری محرم سال 1398 شمسی (1)

با حضور حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی، مراجع عظام؛ علماء، مسئولین و عموم مردم