موشن گرافیک آموزش احکام نماز - مکان نمازگزار – قسمت ۲

۷۲۳

آموزش احکام نماز - مکان نمازگزار – قسمت دوم

توی قسمت قبل دو شرط برای مکان نمازگزار بیان کردیم. و اما بقیه شرایط مکان نماز گزار عبارتند از:

 3- توانائی انجام واجبات در اون مکان باشه. مثلا در جايى مثل ماشین سواری كه سقف اون كوتاهه ونمى‏شه توی اون ایستاد ياجاى ركوع‏ و سجود نداره، نمی شه نماز خوند. مگه این که کسی بر حسب ضرورتی مجبور باشه داخل ماشین نماز بخونه.

4- تَقَدُّم مرد بر زن رعایت بشه. به طور کلی در نماز، ‏‏زن، بايد عقب تر از مرد بايسته و جاى سجده اون از جاى سجدة مرد كمى عقب تر باشه. فرقی هم نمی کنه که زن و مرد محرمِ هم باشن یا نامحرم. ولی اگه تقدم مرد رعایت نشه، کسی که اول نمازشو شروع کرده، نمازش صحیحه و نماز دیگری باطل می شه ولی اگه با هم نماز رو شروع کرده باشن نماز هر دوشون باطل می شه.

البته رعایت تقدم مرد چند استثنا هم داره. اول اینکه اگه میان مرد و زن دیوار یا پرده و مانند اون باشه تقدم مرد بر زن لازم نیست.

دوم اینکه اگه به اندازه ده ذِراع یعنی (تقریباً 5 متر) بین زن و مرد فاصله باشه بازهم رعایت تقدم لازم نیس،

و سوم در مکانهای شلوغ مثل رواق های شلوغ حرم های شریفه هم که اجرای این حکم مشقّت داره لازم نیس تقدم مرد رعایت بشه.

 5- محل پیشانی در سجده، از محل ایستادن‏‏ بلندتر نباشه. محلّ پيشانى نمازگزار نباید از مکان پای نمازگزار به اندازه‏اى بلند باشه كه از صورت سجده خارج بشه  و به صورت دقیق تر، بنا بر احتیاط واجب بیش از چهار انگشت بسته بلند تر یا پایین تر نباشه.