موشن گرافیک آموزش احکام نماز - اذان و اقامه – قسمت ۲

۷۸۰

آموزش احکام نماز - اذان و اقامه – قسمت دوم

اذان 18 جمله داره

اللَّهُ اكْبَرُ چهار مرتبه. (يعنى خداوند بزرگتر از آن است كه به وصف آيد)

اشْهَدُ انْ لا الَهَ إِلَّا اللَّهُ دو مرتبه. (يعنى گواهى مى‏ دهم غير از خداوند يكتا معبود ديگرى نيست).

اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ دو مرتبه. (يعنى گواهى مى‏ دهم كه محمّد فرستاده خداست).

حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ دو مرتبه. (يعنى بشتاب به سوى نماز)

حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ دو مرتبه. (يعنى بشتاب به سوى رستگارى).

حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ دو مرتبه. (يعنى بشتاب به سوى بهترين كارها كه نماز است).

اللَّهُ اكْبَرُ دو مرتبه..- لا الَهَ إِلَّا اللَّهُ دو مرتبه

اقامه 17 جملست وبه عربی صحیح و به این ترتیب باید بیان بشه:

اللَّهُ اكْبَرُ دو مرتبه.

اشْهَدُ انْ لا الَهَ إِلَّا اللَّهُ دو مرتبه.

اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ دو مرتبه.

حَىَّ عَلَى الصَّلاةِ دو مرتبه.

حَىَّ عَلَى الْفَلاحِ دو مرتبه

حَىَّ عَلى خَيْرِ الْعَمَلِ دو مرتبه.

«قَدْ قامَتِ الصَّلاةُ» دو مرتبه.

اللَّهُ اكْبَرُ دو مرتبه.

لا الَهَ إِلَّا اللَّهُ یک مرتبه

البته «اشْهَدُ أَنَّ عَلِيَّاً وَلِىُّ اللَّهِ» که گواهی بر ولی خدا بودن امیر المومنینه جزء اذان و اقامه نيست، ولى خوبه این عبارت ، بعد از «اشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللَّهِ» به قصد تبرّك گفته بشه، ولی به صورتى كه معلوم بشه جزء اذان نيست.