موشن گرافیک آموزش احکام نماز - قیام – قسمت ۲

۱,۳۰۱

آموزش احکام نماز - قیام – قسمت دوم

گفتیم که قیام یکی از واجبات نمازه.

اما یکی از واجبات قیام اینه که آرامش بدن موقع قیام حفظ بشه

و در غیر اینصورت: اگه در حال تکبیره الاحرام و یا قیام متصل به رکوع، بدن آرامش نداشته باشه چه عمدا باشه چه سهوا، باید نماز رو تموم کرد و دوباره خوند.

ولی اگه قیام برای خواندن حمد و سوره باشه و نمازگزار در حال خواندن حمد و سوره یا تسبیحات باشه، اگرچه نباید بدن و پاهاش حرکت کنه یا بدنش به طرفی خم بشه ولی اگه حرکت از روی فراموشی باشه، در اینصورت نمازش باطل نمی شه. و اگه چنین شد یعنی بدن بى‏اختيار قدری حركت کرد كه از حالت آرامش خارج شد بنابر احتياط واجب باید بعد از آرام گرفتن بدن،‏ اون ذکری رو که در حال حركت گفته دوباره بگه.

نمازگزارانی که به حرم های شریفه مشرف می شن ممکنه در حال نماز و در شلوغی رواق ها، شخصی بهشون برخورد کنه و آرامش بدنشون از بین بره ، در این صورت بنابر احتیاط باید اون ذکرو که در حال حرکت گفتن، در حال آرامش تکرار کنن.

ادامه مسائل مربوط به قیام رو در قسمت بعد توضیح خواهیم داد