موشن گرافیک آموزش احکام نماز - قیام – قسمت ۳

۱,۱۳۶

آموزش احکام نماز - قیام – قسمت سوم

توی قسمت های قبل در مورد قیام که از واجبات نمازه صحبت کردیم.

البته واجب بودن قیام به این معنا نیست که اگه کسی نمی تونه بایسته نمازش باطله.

اگه کسی فقط با تکیه به عصا يا ديوار و مانند اون می تونه بایسته، يا اینکه اگه پاهاش رو از هم دور بذاره می تونه بایسته، بايد ايستاده نماز بخونه.

حتی اگه فقط می تونه قسمتى ‏از نماز رو ايستاده بخونه، واجبه که اون مقدار رو بايسته ولی می تونه بقيّه نمازش رو نشسته بخونه . اما اگه در هر صورت ایستادن فوق العاده براش مشقت بار باشه و نمى‏تونه ايستاده نماز بخونه می تونه کل نمازش رو نشسته بخونه.

حتی اگه مثل معلولین قطع نخاع، نشسته هم نمی تونه نماز بخونه باید خوابیده نماز بخونه. ولی در حال خوابیده هم باید جهت قبله رو رعایت کنه بدین صورت که:

1-در مرحله اول باید به پهلوی راست بخوابه به طوری که جلوی بدن رو به قبله باشه.

2- اگه کسی نتونه به پهلوی راست بخوابه باید به پهلوى چپ بخوابه.

3- ولی اگه نتونه به پهلوی چپ هم بخوابه، باید به پشت بخوابه بطورى كه كف پاهاش رو به قبله باشه.

ادامه مسائل مربوط به نماز نشسته و خوابیده رو در قسمت بعد توضیح خواهیم داد