موشن گرافیک آموزش احکام نماز - قیام – قسمت ۴

۱,۰۶۳

آموزش احکام نماز -  قیام – قسمت چهارم

اگه کسی بیمار باشه و نتونه ایستاده نماز بخونه ولی احتمال میده تا آخرِ وقت نماز بتونه ایستاده نماز بخونه، بنابر احتياط واجب باید صبر کنه تا شاید موفق بشه ایستاده نماز بخونه.

ولی اگه نهایتاً نتونست همۀ نماز رو ایستاده بخونه، هر مقداری رو که می تونه باید ایستاده بخونه، هرچند به چيزى مثل عصا تكيه کنه ولی اگه نتونست تا آخر نماز ادامه بده، بقیه نمازش رو نشسته بخونه؛ اگه نشسته هم نتونست، باید ادامه نمازش رو خوابیده بخونه، اما هر موقع که بتونه باید بلند شه و نشسته بخونه و یا حتی اگه بتونه بلند شه و ایستاده بخونه و دوباره اگه نتونست، ادامه نماز رو نشسته و اگه باز نتونست؛ خوابیده بخونه.

ولی در بین حرکت نباید ذکرهای نماز رو بگه.

البته گاهی ممکنه نمازگزار بتونه ایستاده نماز بخونه ولی احتمال عقلائى مى ده که ایستادن برای بدنش مضر باشه یا باعث بشه بیماریش طولانی تر بشه، در اینصورت نمازگزار نباید ایستاده نماز بخونه و می تونه نشسته نماز بخونه.