موشن گرافیک آموزش احکام نماز - رکوع – قسمت ۱

۱,۶۲۲

آموزش احکام نماز - رکوع – قسمت اول

یکی از واجبات نماز که در هر رکعت بعد از قرائت انجام می شه رکوعه.

رکوع یکی از واجبات رکنی نمازه، برای همین اگه کسی فراموش کنه که رکوع به جا بیاره یا این که در یک رکعت دو یا سه بار رکوع به جا بیاره چه عمداً باشه چه سهواً نمازش باطل می شه و باید نمازش رو دوباره بخونه.

مگه اینکه قبل از سرگذاشتن به مهر برای سجده دوم به یاد بیاره که به رکوع نرفته، در اینصورت باید بلند بشه و رکوعش رو انجام بده و بعد ادامه نماز رو بخونه.

خم شدن برای رکوع باید به نیت رکوع باشه، و اگه نمازگزار به نیت دیگه ای خم بشه رکوعش صحیح نیست.

نمازگزار برای رکوع، باید به اندازه ای خم بشه که كف دستهاش بتونه روی زانوانش قرار بگیره، و حتی بنابر احتياط واجب باید توی رکوع كف دستهاش روی زانوانش باشه.

اگه هم نمازگزار نشسته نماز می خونه برای رکوع باید به حدی خم بشه که عرفاً گفته بشه رکوع انجام داده.

رکوع توی همه نماز ها باید انجام بشه و اگه کسی انجام رکوع براش سخته، باید: 1- اگر بتونه به چيزى تكيه بده و به رکوع بره. 2- اگه این هم ممكن نشد باید به هر اندازه كه می تونه ‏خم بشه.3- اگه اصلاً نتونه خم بشه بايد بصورت نشسته به رکوع بره. 4- اگر باز هم نتونه، باید در حالت ايستاده با سر اشاره کنه 5- اگه با سر هم نمی تونه اشاره کنه، باید به نيّت ركوع چشمهاش رو ببنده و ذكر رو بگه و بعد به نيّت برخاستن از ركوع چشمهاش رو باز کنه.

ادامه مسائل مربوط به رکوع و اذکار رکوع رو توی قسمت بعد توضیح خواهیم داد.