موشن گرافیک آموزش احکام نماز - سجده – قسمت ۱

۲,۴۸۳

آموزش احکام نماز - سجده – قسمت اول

سجده زیباترین تجلی بندگی و از واجبات رکنی نمازه که در هر نماز مستحب و واجب در هر رکعت بعد از رکوع 2 بار باید انجام بشه

البته یک سجده به تنهایی رکن نیست و 2 سجده هر رکعت با هم رکن نماز محسوب می شن. برای همین ترک یک سجده یا زیاد انجام دادن یک سجده اگه سهواً باشه نماز رو باطل نمی کنه ولی اگه هر دو سجده انجام نشه، چه عمداً و چه سهواً، چون رکن نماز ترک شده، نماز باطل می شه.

نحوه انجام سجده به شکلیه که 7 عضو بدن روی زمین قرار می گیره: 1- پیشانی.2- کف دستها.3- سر دو زانو.4- سر دوانگشت بزرگ پا.

البته بنابر احتیاط واجب فقط انگشت بزرگ پا باید روی زمین باشه و انگشتان دیگه کفایت نمی کنه.

اگه یکی از این 7 عضو عمداً روی زمین قرار داده نشه سجده باطل می شه. اما به غیر از پیشونی اگه بعضی از این 6 عضو سهواً روی زمين قرار نگیره سجده صحیحه ولی اگه پیشانی روی زمین نباشه در هر صورت سجده باطله

البته موقع ذکر سجده نباید هیچ یک از این 7 عضو رو از زمین بلند کرد و دوباره روی زمین قرار داد، ولی در لحظه ای که ذکر نمی گه، می شه بعضی از اعضای هفت گانه رو به جز پیشانی از زمین بلند کرد و یا اینکه جا به جا کرد.

مسائل بیشتر در مورد سجده رو در قسمت بعد توضیح خواهیم داد.