موشن گرافیک آموزش احکام نماز - سجده - قسمت ۴

۲,۰۸۱

آموزش احکام نماز - سجده - قسمت چهارم

بعضی وقتا ممکنه هنگامی که نمازگزار سر به سجده می گذاره ناخودآگاه سرش از روی مهر بلند بشه و مجددا روی مهر قرار بگیره؛ اگه این اتفاق بی اختیار رخ بده، یک سجده صحیح محسوب می شه و فقط باید یه سجده دیگه انجام بده.

ولی اگه کسی عمداً سرش رو بلند کنه و فورا دوباره روی مهر بگذاره نمازش باطل می شه. حتی اگه بعد از گفتن ذکر سجده باشه

چون باید بعد از انجام سجده بشینه تا بدنش آرام بگیره و بعد دوباره به سجده بره؛ حتی بعد از سجده دوم هم در جايى كه تشهد واجب نيس بهتره که لحظه‏اى بشينه، بعد براى ركعت بعد بلند بشه

علاوه بر این اگه در سجده اول، مهر به پیشانی نمازگزار بچسبه، نمازگزار بشینه و با همون حالت دوباره به سجده بره نمازش اشکال پیدا می کنه. چون باید برای سجده دوم مهر رو از پیشونیش جدا کنه

ادامه مسائل مربوط به سجده رو در قسمت های بعد توضیح خواهیم داد