موشن گرافیک آموزش احکام نماز - ترتیب

۲,۵۱۸

آموزش احکام نماز - ترتیب

نمازگزار باید کارهای نماز را به ترتیب انجام بده یعنی رکوع رو قبل از سجده و تشهد رو بعد از سجده بجا بیاره. به این میگن ترتیب که از واجبات غیر رکنی نمازه.

اگه کسی عمداً ترتیب رو رعایت نکنه مثلا اول تشهد بخونه بعد به سجده بره نمازش باطل می شه.

ولی اگه سهوا ترتیب به هم بخوره، اگه نمازگزار وارد رکن بعدی نشده، یعنی اگه مثلا بدون سجده رفتن در حال خوندن تشهده، باید برگرده و سجده رو به جا بیاره و بعد تشهد بخونه.

اما اگه نمازگزار وارد رکن بعدی نماز شده یعنی مثلا فقط یک سجده به جا آورده و بعد بلند شده، در اینصورت نمازش صحیحه

مگه اینکه جزء فراموش شده از ارکان نماز بوده باشه، مثلا هر دو سجده رو فراموش کرده باشه و وارد رکعت بعدی شده باشه كه در اين صورت نمازش باطل میشه