وحدت در حج

۲,۲۸۷

حج امسال را با سال های دیگر متفاوت خواند و ابراز داشت: حج امسال واقعا باید حج وحدت باشد و از اموری که سبب اختلاف بین مسلمانان می شود باید پرهیز کرد چون تکفیری ها در برابر همه مسلمان ها ایستاده اند

وی عنوان کرد: سنی، شیعه، مسیحی و زرتشتی برای تکفیری ها تفاوتی ندارد، با نهایت تأسف غربی ها نیز به این تکفیری ها کمک می کنند؛ برخی همانند اسرائیل صریحا می گوید دلیلی نداریم تا داعش را از بین ببریم چون مسلمانان را به عنوان دشمنان ما از بین می برد چرا ما مانع شویم

کشورهای دیگر مانند آمریکا و ترکیه نیز در عمل از تکفیری ها حمایت می کنند؛ بنابراین با وجود چنین دشمنی با چنین پشتیبان های خطرناکی ایجاب می کند که مسلمانان از همیشه متحدتر و متفق تر باشند و بدانند که این دشمنان به هیچ کسی رحم نمی کنند.

از کارهایی که سبب اختلاف، بدبینی، دشمنی و عداوت می شود باید پرهیز شود و همه باید سعی کنند به سوی وحدت گام بردارند و ان شاءالله بتوانند در برابر دشمنان اسلام بایستند.