مظلومیت فرهنگ مذهبی

۲۷۲

شاهد هستیم که در شرایط فعلی فرهنگ در کشور مظلوم واقع شده است.

در نظام جمهوری اسلامی باید فرهنگ اسلام مورد توجه جدی قرار گیرد، فرهنگ و مسائل فرهنگی در دیگر مسائل کشور تاثیرگذار است.

بسیاری از پرونده های قضایی در کشور با تقویت مسائل فرهنگی حل شدنی است و نیمی از پرونده ها به دلیل نبود فرهنگ مذهبی است.

کار در عرصه فرهنگ به جایی رسیده که به مردم گفته می شود کتاب مذهبی خریداری و مطالعه کنند البته شرایط به گونه ای است که مردم توان خرید کتاب را هم ندارند. برخی از افراد مطلع به بنده گفته اند که قیمت کاغذ چهار برابر و نیم شده است.

وجود قاچاق، دزدی، اختلاس و... نتیجه بی اعتنایی به مسئله فرهنگ است.

از این می ترسیم که روزی فرهنگ غربی و اروپایی بر ما حاکم شود و شاهد ترویج آزادی و بی بند و باری باشیم.

برخی از مسائلی که جدیدا به ما خبر داده اند به گونه است که نمی توان آن را بیان کرد؛ امیدواریم که مسوولان از خواب غفلت بیدار شوند.