محبت راستین و محبت دروغین

۲۷۸

صحبت از محبت بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیهاست

محبت دو رقم داریم؛ محبت راستین و محبت دروغین

محبت دروغین آن است که در فضای دهان و زبان انسان می چرخد و در عمل آثارش ظاهر نیست.

اما محبت راستین محبتی است که آثارش در عمل، در افکار، در اخلاق، در زندگی اجتماعی، در زندگی اقتصادی، در زندگی سیاسی... در تمام این ها آثارش ظاهر می شود.

امیدواریم از کسانی باشیم که محبت ما محبت راستین باشد و نورانیت بانوی اسلام فاطمه زهرا سلام الله علیها در تمام شؤون زندگی ما آشکار شود.

  • ۱۵ بهمن ۱۳۹۹