تبعید

۲۳۰

اسناد ساواک در مورد تبعید حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی و تغییرات پیاپی در محل تبعید معظم له
 

  • ۲۱ بهمن ۱۳۹۹