مولود کعبه

۳۶۷

دشمنان امام علی (علیه السلام) سعی کردند فضائل او مخفی بشود، ولی می بینیم فضایل آن حضرت شرق و غرب عالم را فرا گرفته است.

یکی از فضائل امیرمومنان علی (علیه السلام)، ولادتش در داخل خانۀ کعبه است.

این فضیلت را هیچ کس نداشت؛ در طول تاریخ هیچ پیغمبر و امامی در جوف کعبه متولد نشده است، این از فضائل منحصر به فرد امام علی (علیه السلام) است.

باید خدا را شکر کنیم و افتخار کنیم که به ما توفیق داد پیرو مکتب آن بزرگوار باشیم.

  • ۰۹ اسفند ۱۳۹۹