آثار و برکات نوروز

۲۴۶

عید نوروز دارای آثار مثبت قابل ملاحظه ای است؛

مردم به حال سرور در می آیند.

یا مثلا نظافت و خانه تکانی می کنند و آلودگی ها را از خانه بیرون می ریزند؛

و چه خوب است خانه دل را از کینه ها، بغض ها، حسادت ها، خودبینی ها پاکیزه کنند.

و آثار مثبت دیگری همچون جشن عاطفه ها، کمک به ایتام و خانواده های محروم را در خود جای داده است.

اثر دیگری دارد که مردم در این ایام صله رحم به جا می آورند.

مهربانی ها، دوستی ها و آشتی ها؛

و ورای این ها آماده می شوند برای کار مثبت سالیانه.

  • ۰۷ فروردین ۱۴۰۰