خورشید پشت ابر

۲۶۷

از امام صادق علیه السلام سوال کردند، اینکه شما می فرمایید آن حضرت غایب می شود آیا رابطه قطع می شود؟

آن حضرت فرمود: خیر! مردم در زمان غیبت هم از وجود آن حضرت استفاده می کنند همانگونه که از آفتاب پشت ابر استفاده می کنند.

در بسیاری از روزهای سال آفتاب پشت ابر مخفی است.

اما روز از شب شناخته می شود و در پروش دادن اصل حیات، آفتاب کار خودش را می کند.

بنابراین ولو آن حضرت در پشت پرده غیبت باشد آثار وجودی و تربیتی آن حضرت در پیروان و علاقمندانش ظاهر می شود.

  • ۰۷ فروردین ۱۴۰۰