انتظار

۱۵۰

انتظار گاهی جنبه منفی دارد گاهی جنبه مثبت.

انتظار منفی این است که ما حالت یأس به خود بگیریم و دست روی دست بگذاریم و بگوییم منتظر امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) هستیم.

وضع مفاسد اخلاقی و رباخواری و ظلم و رشوه خواری در گوشه و کنار آشکار شده است.

دعا کنید امام زمان (عجّل الله تعالی فرجه الشریف) بیاید.

آمادگی باید ایجاد کرد.

انتظار مثبت یعنی امید؛ انتظار مثبت یعنی خودسازی؛ یعنی دیگران را آماده کردن؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر.

نه اینکه لب فروبندیم و بگوییم منتظریم؛ اینکه ما دعای توسل داریم و همان کافی است؛ نه؛ اینها اشتباه است.

  • ۱۸ فروردین ۱۴۰۰