درس تواضع از امام حسن علیه السلام

۱۵۶

امام حسن مجتبی علیه السلام به ما درس تواضع داده است.

آن مرد شامی آمد آنقدر بد و بیراه و فحاشی کرد؛ حضرت متواضعانه به سوی مرد شامی رفت و فرمود: حالا بگو ببینم مشکلت چیست؛ در مدینه در خانه من برای تو باز است؛ بدهکاری داری بگو اداء دین کنم؛ در مقابل آن همه بدگویی ها تو را بخشیدم.

عرض کرد: یابن رسول اگر الان از من سوال کنند محبوب ترین افراد نزد تو کیست، می گویم این پسر علی بن ابی طالب.

ببینید با تواضع و برخورد خوب چقدر افراد عوض می شوند.

امیدوارم از محضرشون درس گرفته باشیم.