ارزش دنیا در نظر امیر المؤمنین علی علیه السلام

۴۰۹

این دنیا در نظر من که علی بن ابی طالبم از یک دانه بلوط که ارزشی نداره بی ارزش تر است.

مردم برای رسیدن به یک مقام کوچکش، سر و دست می شکنند؛ چه هزینه ها، چه فعالیت ها، چه تلاش ها.

می فرماید این مقام، این ثروت های دنیا، این کاخ ها، این زر و زیورها... در نظر من همه بی ارزش است.

چرا؟ روح علی بسیار بزرگ است. این بزرگی روح سبب می شود این دنیا در نظرش کوچک شود.

او با خدا آشناست؛ کسی که با دریا آشناست قطره آب در نظرش ارزشی ندارد. کسی که با نور آفتاب آشناست یک شمع در نظرش اهمیت ندارد.

  • ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۰