تخریب بقیع؛ ارمغان توحیدِ وارونه وهابیت

۲۸۶

روز هشتم شوّال روز عزای مسلمین است که قبور جگرگوشگان پیغمبر اسلام (صلّی الله علیه وآله وسلّم) به بهانه واهی شرک ویران شد.

شرک یعنی کسی یا چیزی را هم ردیف خدا قرار دادن.

حال آنکه مسأله شفاعت یعنی همه چیز به دست خداست؛ این که عین توحید و حقیقت توحید است.

منتهی این جمعیت نادان و بی خبر از احکام اسلام و معارف قرآن، توحید را شرک دانستند و ویران کردند؛ اینها آبروی اسلام را می برند که خداوند آبروی آنها را ببرد.

  • ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۰